til "Risørbilder"

I snart førti år har jeg gjort mer eller mindre vellykkede forsøk på å fange vinden.